ความสำคัญของเครื่องออกกำลังกาย กับการดูแลสุขภาพ

ปัจจุบันเครื่องออกกำลังกายมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องออกกำลังกายในร่ม ซึ่งนอกจากเราจะหาซื้อมาไว้ออกกำลังกายแล้ว เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งยังมีอยู่ตามสวนสาธารณะทั่วไป เครื่องออกกำลังกาย เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมการออกกำลังกายให้สนุกสนานเพลิดเพลิน หากเป็นเครื่องออกกำลังกายในสวนสาธารณะยังมีหลายรูปแบบ ทำให้เราเลือกออกกำลังกาย ได้โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เครื่องออกกำลังกายทั้งในร่มและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

คุณสมบัติของเครื่องออกกำลังกาย

เครื่องออกกำลังกายทั้งในร่มและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งส่วนใหญ่เราเห็นมีอยู่หลายชนิดหากแบ่งตามคุณสมบัติของเครื่องออกกำลังกาย สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
1.เครื่องทำให้เรา
เครื่องทำให้เรา หมายถึงอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายที่ใช้กระแสไฟฟ้าในการเดินมอเตอร์ เพื่อทำให้อุปกรณ์นั้นเคลื่อนไหว หรือสั่นสะเทือน ตัวอย่าง เช่น จักรยานไฟฟ้า เครื่องนวดไฟฟ้า ลู่วิ่งไฟฟ้า ส่วนใหญ่มักเป็นเครื่องออกกำลังกายในร่ม ประโยชน์ของเครื่องออกกำลังกายประเภทนี้มีความแตกต่างกัน การเลือกซื้อจึงควรพิจาณาจากประโยชน์ในการใช้เป็นสำคัญ

2.เราทำเอง
อุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายประเภทเราทำเอง หมายถึงอุปกรณ์ที่เราต้องออกแรงโดยใช้เครื่องมือในการออกกำลังกายเป็นส่วนประกอบ อุปกรณ์ประเภทนี้มักเป็นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งมากกว่าในร่ม มีหลายชนิดเหมาะสำหรับการออกกำลังกายได้หลายลักษณะ เช่นการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างการได้เคลื่อนไหวเป็นการผ่อนคลาย โดยไม่ได้หวังผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆหรือเป็นการอบอุ่นร่างกายและการออกกำลังกายหนักๆ

ประโยชน์ของเครื่องออกกำลังกายประเภทนี้มีมาก ถ้ารู้จักใช้รู้เป้าหมายของการออกกำลังกายที่เราต้องการ แต่ทั้งนี้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอายุ เพศ ของผู้ใช้ด้วย

เป้าหมายสำหรับการออกกำลังกาย

การมีเป้าหมายในการออกกำลังกาย จะช่วยให้เราเลือกเล่นเครื่องออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมหรือสามารถเลือกซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งที่ช่วยให้เราออกกำลังได้ด้วยตัวของเราเอง ดังนี้
1.การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว เป็นการผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ช่วยให้อวัยวะส่วนต่างๆได้เคลื่อนไหว
2.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อ ทำให้กล้ามเนื้อกระชับแข็งแรงหรือออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก
3.การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความทนทาน และเพิ่มสมรรถภาพให้กับร่างกาย

ความสำคัญของเครื่องออกกำลังกายกับการดูแลสุขภาพ นอกจากขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการใช้งาน การเลือกเครื่องออกกำลังกายทั้งในร่มและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง มีหลักสำคัญก็คือราคาไม่แพงและเราสามารถออกกำลังกายได้ด้วยตนเอง