คอร์สเรียนทําไอศกรีม เน้นถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

คอร์สเรียนทําไอศกรีมของเราสามารถที่จะนำไปประยุกต์ ดัดแปลงสูตร คิดรสชาติใหม่ๆเองได้ เข้าใจและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดกับไอศกรีมได้จริง ซึ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจควรจะต้องทำได้ เป็นของหวานแช่แข็งที่ทำไม่ยาก แต่ถ้าจะทำให้ได้เนื้อดีและอร่อยนั้นก็ไม่ง่าย ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับไอศกรีมโฮมเมดคือ เนื้อไม่เนียนนุ่ม ทำแล้วเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ไอศกรีมละลายเร็ว เก็บไว้ได้ไม่กี่วันก็เกิดการแยกชั้น และกลิ่นรสไอศกรีมไม่หอมน่ารับประทานเหมือนที่เขาขายกัน

คอร์สเรียนทําไอศกรีม เชิงทฤษฏีและทักษะในการปฏิบัติจริง

คอร์สเรียนทําไอศกรีมของเรามีเนื้อหาที่ตรงกับความต้องการของคุณ เราสามารถอธิบายให้คุณเข้าใจได้ว่า เราสอนแนวไหน และคอร์สเรียนทําไอศกรีมของเราเป็นอย่างไร เราเน้นถ่ายทอดความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้ครบคลุมเท่าที่ผู้ที่ต้องการทำไอศกรีมขายแบบมืออาชีพจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอด คิดค้นรสชาติ ปรับปรุงสูตร และแก้ไขปัญหาที่เกิดกับไอศกรีมเองได้

คอร์สเรียนทําไอศกรีมสามารถอธิบาย และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม เราคัดเลือกเนื้อหาที่จำเป็นจริงๆต่อการนำไปใช้ เพื่อผลิตไอศกรีมขายในระดับร้านค้า และได้ใช้เทคนิคการสอน การบรรยาย โดยการยกตัวอย่างใกล้ๆตัว ให้เห็นภาพ ให้ทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับไอศกรีมได้ง่ายๆ

คอร์สเรียนทําไอศกรีมของเราให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจในขั้นตอนการผลิต การเลือกวัตถุดิบ การปรับสูตร การปูพื้นฐานให้ลูกศิษย์เข้าใจและสามารถกลับไปดัดแปลงทำไอศกรีมเป็นรสชาติต่างๆเองได้ สูตรของเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ลูกศิษย์จะสามารถหาซื้อที่อื่นๆได้ คอร์สเรียนทําไอศกรีมของเราไม่ใช่แค่ให้สูตรและบอกวิธีทำ แต่เราให้แนวทางในการต่อยอด การแก้ปัญหา สอนให้เข้าใจเหตุและผล

คอร์สเรียนทําไอศกรีมของเราสามารถผนวกหลักความรู้ในเชิงทฤษฏีและทักษะในการปฏิบัติจริงได้ จึงจะจัดว่าเป็นมืออาชีพในการสร้างสรรค์ไอศกรีม หรือเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริงในธุรกิจไอศกรีม ผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละคนได้ตามความถนัดและความสนใจ โดยส่วนของภาคทฤษฏีจะมีหัวข้อที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรของแต่ละการอบรม และรวมถึงหัวข้อที่ควรรู้ในการประกอบธุรกิจไอศกรีมด้วย