รู้จักกับสาย CV หรือสายเมนของอาคาร

การติดตั้งสายไฟฟ้าเพื่อที่จะใช้สำหรับการเป็นสายเมน (สายประธาน) ด้านในโรงงาน การติดตั้งสายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเป็นสายเมน (สายประธาน) ข้างในโรงงาน เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากว่าจะต้องคิดถึงความปลอดภัยด้านในโรงงานมาเป็นอันดับแรกๆ เพื่อแนวทางการผลิตในทุกๆขั้นตอนที่มีคุณภาพรวมทั้งมีความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตแล้วก็เงิน การไตร่ตรองเลือกใช้สายไฟฟ้าข้างในโรงงานให้ถูกสมควร ก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่สมควรละเลยนะคะ

สายเมน (สายประธาน) เป็นสายไฟฟ้าที่เดินจากมิเตอร์กระแสไฟฟ้าเข้ามาที่แผงเมนสวิตช์ (ตู้เมนกระแสไฟฟ้าหรือตู้ MDB) ของโรงงานนั่นเอง โดย

1. สายเมนจะต้องมีขนาดพอเพียงที่จะรองรับโหลดทั้งหมดได้

2. สายเมนที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับตึกหลังๆหนึ่ง0หรือผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งควรจะต้องมีชุดเดียว

3. บางทีอาจเป็นสายเมนเข้าตึกระบบสายอากาศ หรือสายเมนเข้าตึกระบบสายใต้ดินก็ได้

4. ควรที่จะทำการเลือกใช้ สายไฟ CV เลือกให้เหมาะสมกับลักษณะรูปแบบการติดตั้งตามมาตรฐานของการทำการติดตั้งของ วสท.

5. สายเมนที่เดินเข้าในตึกควรจะเป็นประเภท #ตัวนำทองแดงเพียงเท่านั้น

6. สายหุุ้มฉนวน XLPE ที่เดินในตึก อาทิเช่น #สายCV จำเป็นต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด อาทิเช่น เดินร้อยท่อฯลฯ ละเว้นสายมีคุณลักษณะ Flame Retardant (ต้านทานเปลวไฟ) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C ซึ่งอาทิเช่นสายประเภท CV-FD ดังนี้สายเมนแล้วก็สายที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามตู้ Load center จุดต่างๆในโรงงาน นิยมใช้เดินบนรางเคเบิลหรือเดินร้อยท่อ ดังเช่นว่า

1.สาย CV : มีข้อดีก็คือสามารถนำกระแสไฟได้มากกว่าสาย NYY ที่มีขนาดตัวนำเสมอกัน สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวัง: กรณีจัดตั้งในตึกจำเป็นต้องเดินในช่องเดินสายที่ปิดมิดชิด ตัวอย่างเช่น เดินร้อยท่อ ละเว้นใช้สายประเภท CV-FD ที่ผ่านการทดสอบต้านทานเปลวไฟตามมาตรฐาน IEC 60332-3 category C แทน

2.สาย NYY และก็ 60227 IEC 10 : มีเปลือก PVC ที่หนากว่าสายจำพวกอื่นๆช่วยคุ้มครองป้องกันสายจากสิ่งแวดล้อมได้มากกว่า ก็เลยเหมาะกับการติดตั้งที่ไม่มีการปกป้องทางกายภาพ ยกตัวอย่างเช่นเดินบนรางเคเบิลที่ไม่มีฝาปิด สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวัง: สาย NYY สามารถใช้ติดตั้งฝังดินได้ แต่ว่าสาย 60227 IEC 10 ไม่สามารถที่จะใช้ฝังดินได้

3.สาย 60227 IEC 01 (THW) : ตัวนำห่อหุ้มฉนวนชั้นเดียว ไม่มีเปลือกที่คอยช่วยเสริมการปกป้องจากสิ่งแวดล้อม จะต้องติดตั้งโดยร้อยท่อหรือเดินในราง wire way สิ่งที่จำเป็นต้องระมัดระวัง: ไม่สามารถที่จะใช้ติดตั้งฝังดินได้ ไม่สามารถที่จะติดตั้งบนรางเคเบิลได้ เว้นแต่ว่าใช้เป็นสายดิน